Nowe usługi / technologie

welding torch 1230055

Stworzone w ramach realizacji projektu pt. „Zakup maszyn i urządzeń dla Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim celem wdrożenia nowych usług oraz produkcji nowych i udoskonaleniu maszyn rolnych”

 

Technologia SpeedPulse (półautomaty spawalnicze):

Tradycyjne spawanie pulsem na jeden impuls prądowy przypadało przejście tylko jednej kropli metalu. W technologii SpeedPulse na jeden impuls nie przypada tylko jedna kropla, możliwe stało się przechodzenie kropli od spoiny w sposób strumieniowo-strugowy. Do 30% szybciej dla stali wysokostopowej i do 48% dla stali niskostopowej niż w zwykłej technologii pulsu.

Cechy technologii SpeedPulse:

- obniżenie kosztów robocizny przez zwiększenie prędkości spawania

- zachowanie wszystkich zalet prądu pulsującego związanych ze skróceniem pracochłonnych czynności przed i po spawaniu

- mniejsza strefa wpływu ciepła powodu zmniejszenie odkształceń, większą jakość spoiny, zmniejszenie ubytków pierwiastków stopowych

- cichsze spawanie o ok. 10 dB (a)

- bardziej skoncentrowany łuk

- Technologia produkcji wielkośrednicowych elementów (zrobotyzowane stanowisko spawalnicze):

Technologia ta jest oparta na spawaniu łukowym GMA. Spawanie metodami GMA należy do grupy metod łukowych z zastosowaniem elektrody topliwej.

Łuk spawalniczy jarzy się pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem w atmosferze gazu osłonowego. Charakterystycznym dla metod GMA jest stosowanie stosunkowo cienkich drutów elektrodowych i dość wysokich prądów spawania, wynikiem czego jest stosunkowo duża gęstość prądu.

Jarzący się łuk elektryczny, jest źródłem ciepła potrzebnym do topnienia końca drutu elektrodowego i powstania jeziorka spawalnicze (kąpieli metalicznej) czyli miejscowego stopienia brzegów spawanego materiału.

Roztopiony metal drutu elektrodowego przenoszony jest w postaci kropel do przemieszczającego się za źródłem ciepła jeziorka spawalniczego.

Wykorzystanie tej technologii zapewnia:

- uzyskanie większej głębokości wtopienia. Podczas spawania spoin doczołowych uzyskuje się głębokość wtopienia na poziomie 6 mm. Jest to o ok. 25% lepszy wynik niż w technologiach klasycznego spawania.

Właściwość ta umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności wynikających z możliwości uniknięcia ukosowania blach w najczęściej występującym zakresie grubości od 4 do 6 mm. Kolejna korzyść polega na znacznej oszczędności materiału dodatkowego (drutu spawalniczego).

- uzyskanie węższej strefy wpływu ciepła. Wpływa to na mniejszy poziom degradacji właściwości mechanicznych materiału rodzimego (spawanego), naprężeń własnych (po procesie spawania) i co za tym idzie niższy poziom odkształceń złączy spawanych. W wybranych przypadkach właściwość ta może umożliwić uniknięcie prostowania konstrukcji spawanych

- Technologia drążenia iskrą elektryczną Technologia ta zapewnia następujące zalety w procesie obróbki:

• Iskrzenie występuję pomiędzy cienką elektrodą drutową o średnicy od 0.08 mm do 0.3 mm wykonaną z molibdenu lub mosiądzu a materiałem obrabianym, którym może być np. stal miękka, stal hartowana, miedź, aluminium, węglik spiekany itd.

• Drut musi mieć odpowiedni naciąg oraz przesuwać się z właściwą prędkością.

• Wydrążone odpady usuwane są za pomocą wody dejonizowanej lub destylowanej zmieszanej z odpowiednimi dodatkami.

Drut wycina dowolne zaprogramowane kształty ale tylko w osi X Y. Możliwe jest również wycinanie stożków w osiach U V oraz stosowanie t. zw. syntezy czteroosiowej, która pozwala na wycięcie innego kształtu na górze materiału a innego na spodzie. Obróbkę możemy rozpocząć od otworu startowego lub z zewnątrz materiału.